Tijdelijke verkeersmaatregel n.a.v. De Grote Prijs Café De Krekel op 7 juli

Op 7 juli vindt er een wielerwedstrijd plaats in het centrum van Bonheiden. In het kader van de verkeersveiligheid worden die dag een aantal verkeersmaatregelen genomen.

Voor de wielerwedstrijd worden tussen 14 en 18 u.  - vanaf 1 uur voor de wedstrijd tot 10 minuten na de wedstrijd - de volgende verkeersmaatregelen van kracht: 

Eénrichtingsverkeer ingesteld, met uitzondering voor fietsers, in de volgende straten of delen van straten: 

* in de Dorp, gedeelte tussen Poverstraat en Nieuwstraat zal het verkeer enkel toegelaten zijn in de richting van Bonheiden/Rijmenam en wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19 

* in de Nieuwstraat, gedeelte tussen Dorp en Zellaerstraat zal het verkeer enkel toegelaten zijn in de richting van de Waversesteenweg en wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19. 

* in de Zellaerstraat zal het verkeer enkel toegelaten zijn in de richting van de Zellaerdreef wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19. 

* in de Zellaerdreef zal het verkeer enkel toegelaten zijn in de richting van de Oude Baan en wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19. 

* in de Oude Baan, het stuk tussen de Zellaerdreef en de Bruinbeekstraat, zal het verkeer enkel toegelaten zijn in de richting van Mechelen en wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19. 

* in de Bruinbeekstraat, het stuk tussen de Oude Baan en de Mechelsesteenweg, zal het verkeer enkel toegelaten zijn in de richting van de Mechelsesteenweg en wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19. 

* in de Mechelsesteenweg, het stuk tussen de Bruinbeekstraat en de Poverstraat, zal het verkeer enkel toegelaten zijn in de richting van Bonheiden/Rijmenam en wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19. 

 Omleiding: 

Het verkeer wordt vanaf het kruispunt Kerkplein - Waversesteenweg in de richting van Mechelen omgeleid via Waversesteenweg en Putsesteenweg 

Er geldt een parkeerverbod vanaf 13 u.:

- Oude Baan, gedeelte tussen de Zellaerdreef en Bruinbeekstraat

- Nieuwstraat

-Zellaerstraat

-Zellaerdreef

-Bruinbeekstraat

dinsdag 11 juni 2024 11.11 u.