Tijdelijke aanpassing verkeersmaatregel Bruinbeekstraat

Deze week wordt in de Bruinbeekstraat de brugconstructie verwijderd.

Het gemeentebestuur heeft onlangs voor het perceel naast de waterloop die de Bruinbeekstraat kruist, een bouwvergunning afgeleverd.

Dit heeft als gevolg dat de bestaande verkeersremmer op de brug moet verdwijnen, omdat anders het bewuste bouwperceel niet toegankelijk zou zijn.

In afwachting van de geplande wegen- en rioleringswerken in de Bruinbeekstraat en de Oude Baan, waarin ook de nodige verkeersmaatregelen worden voorzien, wordt de brugconstructie deze week verwijderd.

In de loop van volgende week zullen er dan nieuwe verkeersremmers worden geplaatst, vermoedelijk klimoptorens.

maandag 30 mei 2022 12.30 u.