Erfgoeddag

Als Open Monumentendag de jaarlijkse feestdag is waarbij onroerend erfgoed wordt opengesteld, dan is de Erfgoeddag hét toonmoment in Vlaanderen en Brussel voor roerend en immaterieel erfgoed. De Erfgoeddag wordt jaarlijks op een zondag eind april georganiseerd, waarbij de bezoeker aan activiteiten kan deelnemen rond een centraal thema dat jaarlijks verandert.

Het thema 'De Nacht' en het concept van Erfgoeddag 2020 zullen worden hernomen. Noteer alvast zaterdag 24 en zondag 25 april 2021 in uw agenda!

De rommelmarkt zal eveneens plaatsvinden op zondag 25 april 2021.