Erfgoeddag

Als Open Monumentendag de jaarlijkse feestdag is waarbij onroerend erfgoed wordt opengesteld, dan is de Erfgoeddag hét toonmoment in Vlaanderen en Brussel voor roerend en immaterieel erfgoed. De Erfgoeddag wordt jaarlijks op een zondag eind april georganiseerd, waarbij de bezoeker aan activiteiten kan deelnemen rond een centraal thema dat jaarlijks verandert.

Wegens het coronavirus is Erfgoeddag op zaterdag 25 en zondag 26 april 2020 uitgesteld.

Ook de Rijmenamse rommelmarkt die voorzien was voor zondag 26 april is uitgesteld.

Het thema 'De Nacht' en het concept van Erfgoeddag zullen in 2021 worden hernomen. Noteer alvast zaterdag 24 en zondag 25 april 2021 in uw agenda!

De rommelmarkt zal eveneens plaatsvinden op zondag 25 april 2021.