Taken wijkpolitie

 • Lokaal onthaal (klachten, aangiften, informeren...)
 • Uitvoeren van uitstelbare tussenkomsten zoals burengeschillen, inbreuken op de wetgeving betreffende milieu, stedenbouw en het gemeentelijk politiereglement...
 • Opdrachten van het ambt van de procureur des konings (de zgn. kantschriften)
 • Woonstonderzoeken ten behoeve van het gemeentebestuur
 • Spontane contacten onderhouden met de wijkbewoners
 • Buurtonderzoeken uitvoeren n.a.v. meldingen van andere diensten of op eigen initiatief
 • Hercontacteren van slachtoffers van inbraak (slachtofferhulp)
 • Oorzaken van onveiligheid opsporen
 • Advies geven over inbraakpreventie
 • Toezicht houden in de wijken en op woningen in de vakantieperiodes
 • Aandacht schenken aan alle factoren van onveiligheidsgevoelens
 • Nauwe contacten onderhouden met zowel interne als externe partners
 • Opstarten van projecten en deelname aan andere projecten
 • Permanent opvolgen van meldingen aangaande defecten
 • Ruimtelijke ordening nagaan en bouwdossiers opvolgen
 • Deelnemen aan wijkvergaderingen
 • Aanwezigheid op markten, kermissen en alle andere openbare gebeurtenissen in de wijk