Subsidies erfgoedlandschap

Een groot gedeelte van de Vallei van de Bruine Beek is erkend als erfgoedlandschap. Dit betekent dat je bijvoorbeeld voor werken zoals het snoeien en aanplanten van bomen, hagen, plaggen, plaatsen van veekering, ruimen van vijvers en grachten … jaarlijks een subsidie tot 250.000 euro kan aanvragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Je mag maximaal twee premies per jaar aanvragen voor onderhouds- of beheerswerken aan een erfgoedlandschap. Zo kan je vlotter inspelen op de werken die binnen eenzelfde jaar terugkomen. Het is een snelle procedure met beperkte administratieve last. Het totaalbedrag is maximaal 500.000 euro over een periode van vijf jaar.

De premie is niet combineerbaar met een vermindering van de personenbelasting of een verlaging van verkoop- of schenkbelasting voor dezelfde werken.

Wil je weten of jouw perceel in aanmerking komt?

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/14901

Wil je meer weten over deze subsidie?

https://www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie