Subsidiereglement voor het ophalen van papier en karton in containers

De gemeente heeft ingetekend op een project van IVAREM met betrekking tot de ophaling van papier en karton aan huis in containers.

Voor verschillende doelgroepen neemt de gemeente de kosten voor de inzameling van papier en karton in containers op zich.

Voor wie

- erkende verenigingen met een eigen locatie (uitgezonderd jeugdbewegingen)

- erkende sociale verenigingen met een eigen locatie

- speelpleinwerking met een eigen locatie in Bonheiden

- erkende gesubsidieerde jeugdverenigingen met een eigen locatie

- tweedeverblijvers