Subsidie voor het nieuwe mobiliteitsplan van Bonheiden

Uit een sneltoets bleek dat het mobiliteitsplan van Bonheiden aan vernieuwing toe was. Het dateerde immers al van 2006. Daarom koos het gemeentebestuur ervoor om een nieuw, onafhankelijk en volwaardig gemeentelijk mobiliteitsplan uit te werken.

Op 27 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan, dat werd opgesteld in samenspraak met de inwoners en de hogere overheid, goedgekeurd.

Het bevat een pakket maatregelen die een integrale aanpak vormen om tot een duurzaam mobiliteitsbeleid te komen, met veel aandacht voor duurzaamheid, leefbaarheid, bereikbaarheid, combimobiliteit en het STOP-principe.

Aangezien de gemeente Bonheiden aan alle voorwaarden voldeed, heeft de Vlaamse overheid een subsidie van € 75.000 uitgereikt voor het nieuwe mobiliteitsplan.

Het plan vormt een beleidskader voor verder studiewerk en uitwerking van plannen en projecten om de gewenste visie te realiseren op het terrein. 

Het gemeentebestuur heeft ondertussen al opdracht gegeven aan een studiebureau om herinrichtingsvoorstellen op te maken voor de doortocht van Bonheiden centrum.

Klik hier voor meer info over het mobiliteitsplan.

donderdag 2 juni 2022 9.30 u.