Kleine energiebesparende maatregelen bij kwetsbare inwoners

De gemeente wenst over het ganse grondgebied de CO2-uitstoot te beperken. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Het is dan ook van belang om alle inwoners in de gemeente bewust te maken om rationeel om te gaan met energieverbruik. 

Om energiebesparing voor iedereen in onze gemeente mogelijk te maken, ondersteunt de gemeente enkele kleine energiebesparende maatregelen bij kwetsbare inwoners. 

De toeleiding naar deze ondersteuning verloopt steeds via het OCMW.

Voor wie

Kwetsbare inwoners van de gemeente Bonheiden

Voorwaarden

De bewoner dient vooraf een energiescan te laten uitvoeren in zijn woning. Deze energiescan wordt gratis aangeboden.

Hoe aanvragen

Toeleiding van deze premie wordt steeds verstrekt via het OCMW.