Stemmen met volmacht

Soms kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. Dan kan je een andere kiezer in jouw naam laten stemmen en geef je deze persoon hiervoor een volmacht.

De persoon die namens jou stemt (volmachtkrijger), heeft volgende formulieren nodig wanneer hij of zij gaat stemmen:

 • het volmachtformulier
 • het attest van afwezigheid (afhankelijk van de reden van afwezigheid)
 • de identiteitskaart van de volmachtkrijger
 • zijn eigen oproepingsbrief
 • jouw oproepingsbrief

Je kan een volmacht geven in een beperkt aantal gevallen:

 1. Omwille van medische redenen: voeg een medisch attest bij de volmacht. (Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven).
 2. Je bent in het buitenland om beroeps- of dienstredenen. Ook de leden van je gezin of anderen die met je in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. Voeg het attest van de werkgever bij de volmacht. In dit attest bevestigt de werkgever dat je op 26 mei om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.
 3. Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. Voeg het attest van de werkgever bij de volmacht. In dit attest bevestigt de werkgever dat je op 26 mei om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.
 4. Jij of iemand met wie je samenwoont, oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. Voeg het attest, waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, bij de volmacht.
 5. Je verkeert t.g.v. een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Voeg het attest van de directie van de strafinrichting bij de volmacht.
 6. Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen. Voeg het attest van de religieuze overheid bij de volmacht.
 7. Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen. Voeg het attest van de directie van de school bij de volmacht.
 8. Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland. Voeg het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland aan de volmacht. Dit attest wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. Indien mogelijk dien je dit te staven aan de hand van bewijsstukken.

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer met dezelfde kiesvoorwaarden als jij.

Een voorbeeld

Rita is een Belg en woont in Bonheiden: zij mag stemmen voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Sander is een Nederlander (EU-onderdaan) die in Mechelen woont: hij mag enkel stemmen voor het Europees parlement. Als Rita een volmacht aan Sander zou geven, dan zou Sander moeten stemmen voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Hij kan dit niet doen, want hij heeft geen stemrecht voor de federale en regionale verkiezingen. Omgekeerd kan wel. Sander kan een volmacht geven aan Rita.

Let op! De volmachtkrijger kan per verkiezing maar een stem bij volmacht uitbrengen.

Waar kan ik deze volmacht documenten bekomen?

De documenten van volmacht kan je ophalen op het gemeentehuis te Bonheiden of terugvinden op https://verkiezingen.fgov.be.

Als je twijfelt, neem je best even contact op met de cel bevolking: dienstburgerzaken@bonheiden of via telefoon: 015 50 28 50.