Mantelzorgerkenning

Vanaf 1 september 2020 kan je als mantelzorger een officiële erkenning aanvragen. Deze erkenning bestaat eigenlijk uit twee types erkenningsattesten.

Algemeen erkenningsattest

Dit is een algemene erkenning van de mantelzorger.

Geldigheid en beperkingen? Het attest is na aanvraag geldig tot het wordt stopgezet. Er staat geen beperking op het aantal erkennende mantelzorgers dat de zorgvrager mag hebben.

Voorwaarden:

 • De geholpen persoon heeft zorg en ondersteuning nodig omwille van zijn/haar hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap en verblijft in België?.
 • De mantelzorger biedt regelmatig hulp en/of ondersteuning op een niet-professionele basis.
 • De mantelzorger houdt rekening met de noden en wensen van de geholpen persoon.
 • De mantelzorger heeft een vertrouwensrelatie of een nauwe affectieve of geografische relatie met de geholpen persoon.
 • De mantelzorger is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en verblijft in België.
 • Er is minstens één professionele zorgverlener die de mantelzorger bijstaat in de zorg.

De erkenning met het sociaal voordeel

Deze erkenning kan je als mantelzorger aanvragen als je mantelzorgverlof wil aanvragen.

Voorwaarden voor de mantelzorger:

 • De mantelzorger is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingen register en verblijft in België
 • De mantelzorger geeft doorlopend of regelmatig hulp en zorg aan de zorgvrager. En dat voor minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar.
 • De mantelzorger heeft een vertrouwensrelatie met de persoon voor wie hij/zij zorgt en geeft die zorg niet vanuit een beroep of als vrijwilliger.
 • De mantelzorger houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager.
 • Er is minstens één professionele zorgverlener die de mantelzorger bijstaat in de zorg.

Voorwaarden voor de zorgvrager:

 • De zorgvrager verblijft in België.
 • De zorgvrager verblijft niet in een residentiële setting, zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap.
 • De zorgvrager voldoet aan een aantal medische criteria. Wat wil dat zeggen?
 • Bij meerderjarige (ouder dan 21 jaar) zorgvragers moet je ten minste 12 punten op de graad van zelfredzaamheid voor de integratietegemoetkoming scoren. Die vaststelling kan gebeuren door de FOD Sociale Zekerheid, Medex of de adviserend arts van het ziekenfonds.
 • Veel zorgvragers hebben al een vaststelling van zorgbehoefte laten uitvoeren. In bepaalde gevallen hoef je geen nieuwe vaststelling te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld als je al een zorgbudget voor ouderen of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt en voldoende punten op de inschaling scoorde.
 • Als de zorgvrager minderjarig is, gelden de scores van het groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Je moet ten minste 12 punten scoren of ten minste 6 punten in de derde pijler.

Opgepast! Vraag deze erkenning pas aan op het moment dat je zeker bent dat je het mantelzorgverlof wil opnemen. De erkenning is maar 1 jaar geldig en het aantal mantelzorgers is beperkt tot drie per zorgvrager.

Tip: Vraag na bij de dienst maatschappelijk werk of je in aanmerking komt en of je eerdere vaststellingen van zorgbehoefte geldig zijn voor deze erkenning!

Hoe kan ik erkenning aanvragen?

Je kan beide types erkenning aanvragen via het ziekenfonds van de mantelzorger.
 

Wanneer eindigt de erkenning?

Voor beide types van erkenning geldt dat ze beëindigd wordt:
 • Op verzoek van de mantelzorger of de geholpen persoon
 • Bij overlijden van 1 van beide
 • Wanneer de zorgvrager geen zorg meer nodig heeft
 • Wanneer de geholpen persoon permanent opgenomen wordt in een residentiële zorgvoorziening voor meer dan 90 dagen.
 • Wanneer de mantelzorger niet meer aan de erkenningscriteria voldoet.
 • Bij veroordeling van de mantelzorger voor geweld, mishandeling, oplichting of verwaarlozing. 

De erkenning als mantelzorger met sociaal voordeel eindigt na 1 jaar, indien deze niet verlengd wordt.