Sportkeet en feestzaal Sint-Martinus hebben grote impact op jouw vrijetijdsbeleving

In november organiseerden we een grootschalige bevraging over de impact van bepaalde gebouwen op jouw vrijetijdsbeleving. Drie gemeentelijke ‘monumenten’ werden hierbij in de weegschaal geworpen.

Deze bevraging werd zowel ondersteund door promotiecampagnes in Rijmheide en de jaarmarkten, als door banners en sociale media. Je kon stemmen via ons digitaal platform www.2020vraagt.be of via de uitscheurstroken in Rijmheide.

En of er werd gereageerd!

Los van elk resultaat staat vast dat inwoners vrijetijdsbesteding belangrijk vinden en dat er een groot engagement is naar de verschillende projecten toe. Participatie is ingeburgerd in onze gemeente.

In totaal waren er 884 registraties op het digitaal platform waarvan 719 door participanten woonachtig in onze gemeente. Daarnaast werden er 755 stemstrookjes verzameld waarvan 384 afkomstig van stemmers uit Bonheiden. Dit resulteerde in 1414 verschillende stemmingen en 1526 voorkeuren gezien er meer dan 1 voorkeur kon worden gegeven.

Qua respons halen we binnen onze eigen gemeente met 878 participerende inwoners een percentage van 5,8. Dit is beduidend hoger dan de gemiddelde 3 % bij eerste participatieprojecten in andere gemeentes. Deze hoge participatiegraad op zich is een succes.

De resultaten

  FeestzaalSint-Martinus Sportkeet Krankhoeve TOTAAL
Digitale stemmen 358 224 189 771
Stemstrookje 176 518 61 755
TOTAAL 534 742 250 1526

Invloed op de aanpak

Omdat de twee sporen (digitale stemmingen en stembriefjes) verschillende resultaten geven, beslist het gemeentebestuur om prioriteit te geven aan deze twee duidelijke signalen. De digitale stemming geeft de voorkeur aan het renovatieproject van feestzaal Sint-Martinus. Het papieren spoor onderschrijft het belang van de sportkeet.

Concreet wordt de renovatie van feestzaal Sint-Martinus op korte termijn aangepakt. Samen met een aangestelde architect worden de voorbereidingen voor de renovatiewerken in het komende jaar opgesteld. Allicht kunnen de werkzaamheden reeds eind 2020 vorm krijgen zodat de feestzaal in zijn glorie, inclusief hedendaagse technieken, kan worden gerenoveerd.

Voor de sportkeet wordt op korte termijn werk gemaakt van een sluitende projectdefinitie die beantwoordt aan de aangegeven behoeften. Daarna wordt een architect aangesteld zodat de vernieuwing zo snel mogelijk kan starten.

We zullen regelmatig communiceren over de vordering van de projecten.


Wat met de Krankhoeve?

Omdat aangegeven werd dat ook het project van De Krankhoeve een impact heeft op de vrijetijdsbeleving zal dit project onder de aandacht blijven. Eerst zullen de dringende werken worden uitgevoerd. Conform het resultaat van de bevraging zal de volledige renovatie in een later stadium worden uitgevoerd.

Participatie in Bonheiden

De respons op deze bevraging is hoopvol en geeft blijk dat de inwoners van onze gemeente bereid zijn mee te denken met het gemeentebestuur. Wij zijn dankbaar voor deze hoge respons en betrokkenheid.

woensdag 4 december 2019 7 u.