Seniorenraad

De Raad van Senioren heeft als doel een integraal gemeentelijk seniorenbeleid te bevorderen, geeft het gemeentebestuur advies over het seniorenbeleid en organiseert gezamenlijke activiteiten voor de senioren van de gemeente.

De raad heeft een afvaardiging in de Cultuur- en Sportraad, in de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw Krankhoeve (GC 't Blikveld) en vzw Berentrode (Sportdienst).

Voorzitter:
Marcel Claes, Dorp 6 bus 4, 2820 Bonheiden
0475 20 53 56 - marcel.claes7@telenet.be 

Secretaris:
Marcel Geivaerts, Guldensporenlaan 49, 2820 Bonheiden
0476 58 13 50 - marcel.geivaerts@telenet.be