Seniorenraad

De Raad van Senioren heeft als doel een integraal gemeentelijk seniorenbeleid te bevorderen, geeft het gemeentebestuur advies over het seniorenbeleid en organiseert gezamenlijke activiteiten voor de senioren van de gemeente.

De raad heeft een afvaardiging in de Cultuur- en Sportraad, in de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw Krankhoeve (GC 't Blikveld) en vzw Berentrode (Sportdienst).

Voorzitter: Marc Huyghe
Ondervoorzitter: Fons Claessens
Penningmeester: Julien Stephani
Secretaris: Jan Smits

seniorenraad@bonheiden.be