Samensmelting dienst onthaalouders

De dienst onthaalouders van het gemeentebestuur van Bonheiden smelt samen met de dienst van het OCMW Heist-op-den-Berg.

Huidige werking

De dienst onthaalouders coördineert de opvang van kinderen tussen 0 en 2,5 jaar bij onthaalouders thuis. Een aantal onthaalouders bieden ook voor- en naschoolse opvang aan. Momenteel zijn er in Bonheiden bij de dienst onthaalouders 9 onthaalouders actief.

Probleem: de bezettingsgraad

Enerzijds bereiken meer en meer onthaalouders de pensioenleeftijd. Anderzijds wordt het steeds moeilijker om geschikte nieuwe onthaalouders te vinden. In 2014 is de wetgeving grondig gewijzigd waardoor onthaalouders moeten beschikken over verschillende kwalificaties. Daar tegenover staat dat onthaalouders een pak minder sociale rechten hebben dan andere werknemers. Zo bouwen ze beperkte pensioenrechten op, hebben ze geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie of maaltijdcheques.

De kosten van de opvang bij onthaalouders worden deels gedekt door een bijdrage van de ouders en deels door subsidies. Door het dalende aantal onthaalouders wordt het voor de dienst steeds moeilijker om de vereiste bezettingsgraad te behalen, waardoor de subsidies verminderen.

Oplossing: samensmelting van de dienst

Door de dienst onthaalouders van Bonheiden samen te smelten met de dienst van Heist-op-den-Berg kunnen we profiteren van de voordelen van schaalvergroting. Zo kan het verdere bestaan van de dienst veilig gesteld worden.

Elke dienst moet beschikken over een eigen kwaliteitshandboek, een softwarepakket, een vormingsbeleid voor de onthaalouders, enz. Door de diensten samen te smelten kan er efficiënter en kostenverlagend gewerkt worden op deze taken. 

Heist-op-den-Berg: de ideale partner

Heist-op-den-Berg, Putte en Bonheiden maken deel uit van dezelfde eerstelijnszone Bonstato. Deze zone werd opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het resultaat? Een effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

Door de vorming van deze eerstelijnszone gaan we nauw samenwerken met Heist-op-den-Berg en Putte. Heist-op-den-Berg zet sterk in op de aanwerving en ondersteuning van nieuwe onthaalmoeders.

De werking van de dienst onthaalouders van Bonheiden en die van Heist-op-den-Berg lijkt heel erg op mekaar. Voor de ouders en ook voor de onthaalouders zullen de wijzigingen minimaal zijn. Voor de kinderen verandert er niets, zij zullen bij hun vertrouwde onthaalmoeder opgevangen kunnen worden, het is enkel de omkadering die een beetje wijzigt.

donderdag 13 februari 2020 9.05 u.