RUP ‘Grote Heide - herneming’: definitief vastgesteld

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek betreffende het gemeentelijk RUP ‘Grote Heide - herneming’ werden een aantal bezwaarschriften ingediend. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) verleende daarover advies aan de gemeenteraad.

Het aangepast RUP ‘Grote Heide - herneming’ werd op 31 oktober 2018 definitief vastgesteld door de gemeenteraad en het dossier werd opgestuurd naar de provincie en Ruimte Vlaanderen. Het besluit van de gemeenteraad werd niet geschorst en kan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking.

Meer info
www.bonheiden.be/rup5

maandag 17 december 2018 11.12 u.