RUP Grote Heide - herneming

De gemeente stelde op 28 maart een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het woonproject ‘Grote Heide’ voorlopig vast.

Vorig jaar werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het woonproject ‘Grote Heide’ definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen deze vaststelling werd een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. Daarom besloot de gemeenteraad op 28 maart de definitieve vaststelling van het RUP ‘Grote Heide’ en het daaraan gekoppelde onteigeningsplan in te trekken. Vervolgens stelde de gemeenteraad in dezelfde zitting het gewijzigd ontwerp RUP ‘Grote Heide - herneming’ voorlopig vast. Er werd geen onteigeningsplan meer gekoppeld aan het ontwerp-RUP.

Het grafisch plan, een plan bestaande toestand, een plan juridische toestand, de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften liggen van 10 april t.e.m. 8 juni ter inzage op het gemeentehuis of digitaal via www.bonheiden.be Je kan de documenten komen inzien op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 u. tot 12 u., opwoensdag van 13.30 u. tot 16.30 u. en op donderdagavond van 18 u. tot 20 u.

Je kan t.e.m. 8 juni schriftelijk adviezen, opmerkingen of bezwaren formuleren via e-mail naar ruimtelijkeordening@bonheiden.be, via aangetekende zending of via afgifte tegen ontvangstbewijs t.a.v. de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.

IGEMO, ontwerper van het RUP, stelt zich op 17 mei 2018 tussen 9 en 20 uur in het gemeentehuis ter beschikking voor inwoners die vragen hebben bij het nieuwe ontwerp RUP ‘Grote Heide – herneming’. Indien u vragen wenst te stellen kan u daarvoor een afspraak maken met Sigrid Palmers van IGEMO: 015 29 47 50 – sigrid.palmers@igemo.be

maandag 9 april 2018 11.22 u.