RUP ‘Bonheidencentrum’: startnota wordt scopingnota

Voor de procesnota en startnota voor het RUP ‘Bonheiden-centrum’, een nieuw bestemmingsplan voor het centrum van Bonheiden, werden onze inwoners geraadpleegd. Jullie ideeën en opmerkingen en die van adviesinstanties werden door het gemeentebestuur gewikt en gewogen en meegenomen in de scopingnota.

Volgende punten werden meegenomen:

  1. samenvatting van de voornaamste aanpassingen n.a.v. de publieke consultatie
  2. doelstellingen van het RUP
  3. situering en afbakening van het plangebied
  4. juridische context
  5. relatie met relevante beleidsplannen
  6. beschrijving van de onderzochte alternatieven met voor- en nadelen
  7. analyse van mogelijk te onderzoeken effecten
  8. mogelijke inzet van instrumenten naast het RUP

Je kan half september deze scopingnota raadplegen op www.bonheiden.be/rup2

vrijdag 31 augustus 2018 8.51 u.