RUP 13: d'Elst

Goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 5 juli 2012.