RUP 10: Retentiebekken Dijleweg

Goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 5 juli 2012.