Planning rioleringswerken

Het bestuur van Bonheiden heeft grote ambities voor de verdere uitbouw van het rioleringssysteem in onze gemeente. In de meerjarenplanning, die opgesteld werd aan het begin van deze legislatuur, kwam riolering dan ook als grote prioriteit aan bod.

Het bestuur: "We stellen in onze meerjarenplanning hoge ambities voorop om meer afvalwater in onze gemeente te zuiveren. Het geld is gereserveerd en de plannen liggen klaar om de inhaalbeweging verder te zetten. Dit doen we voor de gezondheid van de mensen en een beter leefmilieu.

De voorbije jaren werd er al flink werk gemaakt van een collector en riolering in het centrum van Rijmenam. Het waren enkele moeilijke jaren omdat deze rioleringswerken gepaard gingen met een volledige heraanleg van de bovenbouw (straten, voetpaden, parkeerplaatsen, ...), maar het resultaat mag er zijn. Het centrum van Rijmenam is niet enkel veiliger en aangenamer om te vertoeven, de waterzuiveringsgraad van onze gemeente kreeg een echte stimulans en steeg met 15%.

Wat staat er op de planning?

Ook de komende jaren staan er nog verschillende grote rioleringsplannen op stapel. Momenteel zijn er al rioleringswerken aan de gang in de Dertien Eikenlaan, de Lange Veldstraat, de Korte Veldstraat en een deel van de Boeimeerstraat. De gemeente en haar partners hebben hiervoor in totaal ongeveer € 1,5 miljoen uitgetrokken.

De volgende grote rioleringswerken die op de planning staan is de aanleg van een collector voor de Weynesbaan. Een collector is in essentie een grote rioolbuis die het afvalwater van het gemeentelijke rioleringsstelsel opvangt en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteert. Meer informatie hierover vind je op de site van Aquafin. Deze werken zullen plaatsvinden in 2021-2023 en zullen de gemeente en haar partners naar schatting € 7 miljoen kosten. De waterzuiveringsgraad van onze gemeente zou hierdoor nog eens bijkomend met 6% moeten stijgen. In 2024 en 2025 wordt de riolering van de Weyneshoflei, de Tinstraat en de Veldstraat op deze collector aangesloten.

Daarnaast staan ook nog de volgende rioleringswerken op de planning:

  • Rioleringswerken in de Oude Baan en Bruinbeekstraat in 2021-2022 met een kostenplaatje van € 3 miljoen.
  • Rioleringswerken in de Watermolenstraat, Rivierenlaan, Dennenlaan, Taboralaan, Raambeeklaan, Kleine-Paalstraat en de Nieuwe Dreef in 2022 met een kostenplaatje van € 2 miljoen.
  • Rioleringswerken in de Oude Booischotsebaan (deel), de Zonnebloemstraat, de Leliestraat en de Martstraat (deel) in 2022 met een kostenplaatje van € 600.000.
  • Aanleg van een nieuwe collector voor de Peulisbaan in 2022-2023 met een kostenplaatje van € 3 miljoen.
  • Aanleg van een collector in de Oude Keerbergsebaan in 2023 met een kostenplaatje van € 3 miljoen.
  • Aanleg van een collector in de Oude Booischotsebaan en rioleringswerken in de Harentstraat in 2024 met een kostenplaatje van € 1 miljoen.
  • Rioleringswerken in de Oude Schrieksebaan, Hellewelweg en Witthemhof in 2024 met een kostenplaatje van € 1 miljoen.