Riolerings- en wegenwerken Weynesbaan en Tinstraat

Doel van de werken:

De aanleiding voor de werken zijn vernieuwingen aan de waterhuishouding. Aquafin zal een ondergrondse riolering aanleggen om het afvalwater op te vangen. Deze collectorwerken vormen een noodzakelijke schakel om de Weynesbaan – Tinstraat en hun zijstraten aan te sluiten op het waternetwerk van Rijmenam centrum. Het afvalwater zal via de riolering van Rijmenam worden afgevoerd naar het waterzuiveringsstation van Boortmeerbeek.

Naast het afvalwater wordt er ook gekeken naar de afvoering van het regenwater. Door een verbreding en verbetering van de open grachten kan er meer regenwater opgevangen worden en kunnen we toekomstige wateroverlast vermijden.

Naar aanleiding van de werken die Aquafin in deze straten gaat uitvoeren besloot het gemeentebestuur om de fietsvoorzieningen op de Weynesbaan te herbekijken. 

Er komt een nieuw fietspad van 3 m. breed over de hele lengte van de baan. Het fietspad loopt door aan de zijstraten zodat dit een drempel zal vormen voor de automobilisten naar de aanliggende woonwijken. Er komen ook ANPR camera’s met trajectcontrole en de betonplaten worden vervangen door asfalt waardoor ook de geluidsoverlast wordt aangepakt.

Geschatte startdatum werken: 2019

Zodra de aannemer gekend is, volgt er een infovergadering voor de inwoners.

Investering:

Schatting kosten voor het aanleggen van de fietspaden: € 1.600.000

Aandeel Fietsfonds voor het aanleggen van de fietspaden: 80%

Afkoppelingsdeskundige: Bureau Notermans (tel.: 012 745 493 - e-mail: info@bureaunotermans.be)

Er wordt een afkoppelingsdeskundige ingeschakeld op kosten van Pidpa. Deze deskundige zal contact opnemen met alle eigenaars en samen met hen een advies opstellen voor elke specifieke situatie. De deskundige zal vragen om een afspraak vast te leggen voor een huisbezoek (je kan zelf datum en uur kiezen). Tijdens dit bezoek wordt er gezocht naar de meest optimale oplossing. De medewerking van alle eigenaars is vereist.