Riolerings- en wegenwerken Plasstraat, Bleukstraat en Donkerstraat

Doel van de werken:

Met dit project zal het afvalwater van de woningen in de Plasstraat, Bleukstraat en Donkerstraat aangesloten worden op de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie Boortmeerbeek. Het gaat om het afvalwater van meer dan 290 inwoners.

Werken ten laste van Aquafin:

  • De aanleg van een nieuwe verzamelriool langs de vermelde straten.
  • Bouw van 4 pompstations langs het tracé.
  • Herstel van de wegenis in oorspronkelijke toestand.

Tussenstand:

Deze werken zijn in de eindfase. Enkel de toplaag in asfalt moet nog worden aangelegd.

Investering:

Aandeel Aquafin: € 1.663.572

Contact:

werftoezichter@bonheiden.be – 0498 86 28 22

Aannemer: VBG nv

Vragen i.v.m. aansluitingen en controles riolering: klik hier.