Riolerings- en wegenwerken Koningin Astridlaan & Vijverstein

Doel van de werken:

Met deze werken wordt het afvalwater van de woningen in Vijverstein en Koningin Astridlaan opgevangen en aangesloten op het bestaande rioleringsnet ter hoogte van het kruispunt Koningin Astridlaan/Koning Albertlaan, zodat dit afvalwater kan afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bonheiden. Ter hoogte van de woningen in de Koningin Astridlaan wordt tevens een regenwaterafvoer aangelegd, deels als gracht en deels ingebuisd.

Startdatum werken: 18 april 2017

Geschatte einddatum: 18 april 2018

Tussenstand: Dit project is afgewerkt.

Investering:

Aandeel Aquafin: € 965.000

Aandeel gemeente Bonheiden: € 4.800

Aandeel Pidpa: € 229.000

Totaal: € 1.198.800

Contact:

werftoezichter@bonheiden.be – 0498 86 28 22

Aannemer: NV Ambaro

Vragen i.v.m. aansluitingen en controles riolering: klik hier.