Retributie op het ontlenen van spelmateriaal uit de speel-o-theek

Dit reglement bepaalt de tarieven die de gemeente aanrekent voor de gezelschapsspelen of volksspelen die je bij de bib en 't Blikveld kan ontlenen.

Kostprijs

Het jaarlijks lidgeld (per kalenderjaar) bedraagt € 2,50 en per uitgeleend spel betaal je € 0,50.

Meer info

Het reglement werd door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van 18/12/2019 en op de website bekendgemaakt op 23/12/2019.

Relevante pagina's