Retributie op het ontlenen van spelmateriaal uit de speel-o-theek

Dit reglement bepaalt de tarieven die de gemeente aanrekent voor de gezelschapsspelen of volksspelen die je bij de jeugddienst kan ontlenen.

Kostprijs

Het jaarlijks lidgeld (per kalenderjaar) bedraagt € 2,50 en per uitgeleend spel betaal je € 0,50.

Meer info

Het reglement werd door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van 18/12/2019 en op de website bekendgemaakt op 23/12/2019.

Relevante pagina's