Retributiereglement op de aanrekening van administratie- en aanmaningskosten van openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

De gemeente heft een retributie op een per post aangetekende herinneringsbrief aan een nalatige debiteur fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

Kostprijs

De retributie voor een aangetekende aanmaning bedraagt € 7,50.

Meer info

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18/12/2019 en bekendgemaakt op de website op 23/12/2019.