Resultaten communicatiemonitor

In november 2017 vroegen we aan onze inwoners om hun mening te geven over onze gemeentelijke communicatiekanalen. We polsten naar welke kanalen ze raadplegen, hoe vaak ze die gebruiken en wat ze ervan vinden.

Memori, het kenniscentrum rond communicatie van Thomas More, stond in voor het onderzoek. Zij voerden voordien al een vergelijkbare analyse in o.a. Mechelen, Lier en Willebroek.

Wat hebben we geleerd?

Het onderzoek peilde eerst naar het algemeen mediagebruik van onze inwoners. Hieruit bleek dat 93% minstens éénmaal per week het internet gebruikt, evenveel als het Vlaams gemiddelde. Van de internetgebruikers maakt 77% gebruik van sociale netwerksites, vooral Facebook en WhatsApp zijn populair.

Ons informatiemagazine Rijmheide is een favoriet bij de Bonheidenaars. Maar liefst 87% van onze inwoners bekijkt ons magazine wanneer het in de bus valt. Ook de seizoensbrochure van GC ‘t Blikveld en de Zomerkrant worden goed gesmaakt. Al deze kanalen kregen een mooie score van 7/10.

Onze gemeentelijke website, die vorig jaar vernieuwd werd, scoort ook hoge punten. 78% neemt wel eens een kijkje op www.bonheiden.be. Over het algemeen vindt men onze website verzorgd, actueel en makkelijk te navigeren. Er is wel vraag naar meer informatie over de mogelijkheden van het e-loket. Onze digitale nieuwsbrief die één maal per week verstuurd wordt is minder bekend, maar 43% heeft zich hierop ingeschreven. Wie de nieuwsbrief volgt geeft wel een positieve score, maar liefst 7/10.

Uit de resultaten bleek dat onze sociale media zorgen voor meer betrokkenheid van de inwoners. Vooral de facebookpagina van de gemeente scoort goed. De Twitterpagina wordt maar door een kleine 5% gebruikt en zal dus in de toekomst vervangen worden door andere sociale media waar meer interesse voor is.

Waar gaan we aan werken?

De infoborden naast onze invalswegen worden minder geapprecieerd maar zijn wel heel zichtbaar en een belangrijk communicatiekanaal voor de verenigingen. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om te werken met digitale sjablonen waardoor het geheel van borden ordelijk en overzichtelijk wordt.

Het meldpunt - waar je problemen met het wegdek, sluikstorten en nog zoveel meer kan melden - is minder bekend dan we dachten. Maar liefst 34% had er nog nooit van gehoord. De gemeente zal hier in de toekomst dus meer over communiceren.

Wat zijn we nog meer te weten gekomen?

Uit het onderzoek bleek dat onze inwoners heel tevreden zijn over het onthaal in het gemeentehuis. Zowel telefonisch, via e-mail als fysiek in het gemeentehuis gaven de respondenten het onthaal een gemiddelde score van minstens 7/10.

Het onderzoek peilde verder ook naar eventuele informatienoden. Wie de vragenlijst invulde gaf aan graag meer te weten over subsidies en premies, wegenwerken, mobiliteit, beslissingen van het college en de gemeenteraad, de geschiedenis van Bonheiden en toerisme. Hier zullen we in de toekomst natuurlijk meer over communiceren.

Er werd ook gepolst naar het imago van Bonheiden. De termen die volgens het onderzoek het beste overeenstemmen met onze gemeente zijn ‘kindvriendelijk’, ‘plek met veel vrijetijdsaanbod’, ‘seniorenvriendelijk’, ‘proper’ en ‘milieuvriendelijk’.

Winnaars

Onder de deelnemers werden een aantal Rijmheidebons verloot.De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd en kunnen hun Rijmheidebons komen ophalen aan de balie van het gemeentehuis.

Bekijk je graag het volledige rapport? Neem dan een kijkje hieronder.

 

maandag 9 april 2018 18.31 u.