Belastingreglement omgevingsvergunningen en afgifte stedenbouwkundige aanvragen, inlichtingen en attesten.

De gemeente heft een belasting op de meldingen en aanvragen bedoeld in het decreet van 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning alsook op de afgifte stedenbouwkundige aanvragen, inlichtingen en attesten.

Meer info

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18/12/2019 en bekendgemaakt op de website op 23/12/2019.

De overeenkomst met vastgoedinformatieplatform en retributie werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30/08/2023 en bekendgemaakt op de website op 07/09/2023