Regelgeving betreffende koeltorens en het risico op veteranenziekte

Recent is er in de Gentse kanaalzone legionellose uitgebroken. De besmettingsbron van deze uitbraak is hoogstwaarschijnlijk een koeltoren. Naar aanleiding van deze uitbraak wil het Agentschap Zorg en Gezondheid bedrijven herinneren aan de regelgeving.

Kort samengevat staat er in de regelgeving dat elk bedrijf zijn koeltorens moet melden aan de overheid, en een risicoanalyse en beheersplan van zijn installatie moet opstellen en uitvoeren. Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de exploitant van de koeltoren, die alleen met goed onderhoud en opvolging ervoor kan instaan dat zijn installatie dagdagelijks veilig gebruikt wordt.

Deze regelgeving staat in het 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen' (BS 4/05/2007) (Legionellabesluit). Je vindt deze regelgeving op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

dinsdag 30 juli 2019 11.41 u.