Raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Bonheiden (AGBPB)

In de raad van bestuur van het AGBPB zetelen alle leden van de gemeenteraad. De leden oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
Mieke Van den Brande is voorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd voor het vaststellen van het meerjarenplan, het budget en de rekening. 

Verder is de raad van bestuur gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen om de doelstellingen van het AGBPB te verwezenlijken, voor zover zij niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de gemeenteraad.