Publieke raadpleging Meuropsite

Op dinsdag 15 juni vond het online vragenuurtje plaats voor de start- en procesnota van de ontwikkeling van de Meuropsite. Bekijk hieronder het videoverslag.

Ten oosten van het centrum van Rijmenam bevindt zich een industriegebied voor milieubelastende activiteiten. Vroeger zat hier meubelfabriek MEUROP. Het bedrijf werd echter in 1980 failliet verklaard, waarna de bedrijfsgebouwen leeg kwamen te staan.

De gemeente heeft in haar toekomstige ruimtelijke visie bepaald om de activiteiten op deze site af te bouwen en de bestemming industrie te herbestemmen. In 2019 keurde het bestuur een masterplan goed met voorwaarden voor de herinrichting. Op basis van het masterplan en de toekomstige visie werkt de gemeente aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de bestemming van het gewestplan kan wijzigen. De doelstelling is het creëren van een gemengde woonwijk met ook werken en sport, aandacht voor groene publieke ruimte, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Start- en procesnota

Een eerste stap in de procedure betreft de opmaak van een start- en procesnota. In de startnota worden onder meer de context, de doelstellingen, de alternatieven en de wijze waarop de milieueffecten onderzocht worden, beschreven. De procesnota beschrijft de planningsprocedure en de verschillende processtappen.

Meer informatie vind je in onderstaand filmpje en de bijlagen.

Bekijk hieronder het videoverslag van het online vragenuurtje. Bijkomende vragen kunnen gesteld worden via ruimtelijkeordening@bonheiden.be 

dinsdag 15 juni 2021 10.37 u.