Publiciteitsverordening: openbaar onderzoek en plan-mer-screening

Op 28 oktober 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige Publiciteitsverordening van 2022 voorlopig vastgesteld.

Over dit ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening wordt van 21 november tot en met 21 december 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd.

De burgers kunnen de verordening op de gemeente komen inkijken tijdens het openbaar onderzoek. Bezwaren moeten naar het departement worden gestuurd, niet naar de gemeente.

Reacties kunnen tot uiterlijk 21 december 2022 gemaild worden naar bjo.omgeving@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van de mail “openbaar onderzoek Publiciteitsverordening” of “screening Publiciteitsverordening”, al naargelang het een reactie op de inhoud van de verordening, dan wel op de screening betreft.

donderdag 24 november 2022 15.10 u.