Provincie Antwerpen verlengt betaaltermijn naar 4 maanden voor algemene provinciebelasting

De provincie Antwerpen stuurt jaarlijks een aanslagbiljet uit naar haar inwoners met een betalingstermijn van 2 maanden. Omwille van de coronacrisis besliste het provinciebestuur deze betalingstermijn te verlengen naar 4 maanden voor inwoners die hierdoor financieel in de problemen dreigen te komen.

Zoals steeds worden de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, waaronder rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, automatisch vrijgesteld van de algemene provinciebelasting.

Jaarlijks verstuurt de provincie Antwerpen de aanslagbiljetten voor de algemene provinciebelasting in maart en april. Het provinciebestuur wil evenwel absoluut voorkomen dat haar inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. Daarom besliste de deputatie van de provincie Antwerpen in navolging van andere overheden om de algemene provinciebelasting vier maanden niet actief in te vorderen.

Wie dus binnenkort zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, maar dit bedrag niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op het aanslagbiljet, hoeft dit slechts binnen vier maanden te doen. Als dit uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen bijkomend afspraken maken met de belastingdienst over een afbetalingsplan.

De meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, o.a. rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, zijn zoals altijd automatisch vrijgesteld van provinciale belastingen.

De aanslagbiljetten voor de provinciebelasting op de bedrijven worden in principe pas in juni verzonden. De provincie volgt de situatie op de voet en bekijkt hoe ze verder tegemoet kan komen aan de problemen waar veel ondernemers nu mee geconfronteerd worden.

Heb je na het lezen hiervan nog vragen? Neem dan zeker een kijkje bij deĀ veelgestelde vragen.

dinsdag 31 maart 2020 12.47 u.