Wegen- en rioleringswerken Oude Baan en Bruinbeekstraat

Planning

Op dit moment is er een omgevingsvergunning aangevraagd. Als alles goed verloopt zouden de werken begin 2025 kunnen starten. 

Doel van de werken:

Met deze werken wordt het bestaande rioolnetwerk uitgebreid en een gescheiden riolering voor afvalwater en regenwater aangelegd. Naar aanleiding van deze werken wordt ook de wegenis in zijn totaliteit bekeken. 

Afkoppelingsdeskundige: 

Bureau Notermans (tel.: 012 745 493 - e-mail: info@bureaunotermans.be

Er wordt een afkoppelingsdeskundige ingeschakeld op kosten van Pidpa. Deze deskundige zal contact opnemen met alle eigenaars en samen met hen een advies opstellen voor elke specifieke situatie. De deskundige zal vragen om een afspraak vast te leggen voor een huisbezoek (je kan zelf datum en uur kiezen). Tijdens dit bezoek wordt er gezocht naar de meest optimale oplossing. De medewerking van alle eigenaars is vereist.