Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen

De gemeenteraad stelde op 25 oktober 2017 een politieverordening vast, houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen.

U vindt de tekst hieronder.

Het reglement werd op onze website gepubliceerd vanaf 1 januari 2018.