Bewonersbrieven en bewonersvergaderingen

Bewonersbrieven informeren bewoners van een bepaalde straat of wijk of een bepaalde doelgroep over het aanleggen van riolering in de buurt, het heraanleggen van de straat, een geplande verkaveling, het kappen van bomen... 


Bewonersvergaderingen geven niet alleen informatie, maar zorgen er ook voor dat bestuurders en inwoners met elkaar de dialoog aangaan. Ze kunnen worden georganiseerd op initiatief van het gemeentebestuur of op vraag van een groep inwoners.

Voor wie

Inwoners van Bonheiden en Rijmenam.