Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn de vele kleine natuurelementen die ons landschap al eeuwenlang vorm en kleur schenken zoals knotbomenrijen, houtkanten, dreven, hagen en poelen. De gemeente Bonheiden werkt voor het onderhoud en de aanleg van kleine landschapselementen nauw samen met het Regionaal Landschap Rivierenland. Complementair geeft onze gemeente ook subsidies voor de aanleg en het onderhoud van bomenrijen en poelen.

Dreven en bomenrijen maken al heel lang deel uit van ons landschap. Ze vormen een verbinding tussen groene zones waarlangs dieren en planten kunnen migreren. Dit is van groot belang voor de biodiversiteit en het mengen van genen om populaties gezond en vitaal te houden.

Water betekent leven en poelen krioelen ervan. Poelen zijn ondiepe waterpartijen met glooiende oevers waar het zonlicht tot op de bodem doordringt. Daardoor warmt het water snel op en vormen ze een ideale plek voor amfibieën. Vroeger hadden poelen een economisch nut als drinkwater voor vee en voor het bevloeien van gewassen. Met de komst van het leidingwater zijn veel poelen in ongebruik geraakt, dichtgeslibd of zelfs met afval opgevuld. Toch hebben ze een niet te onderschatte waarde voor de natuur.

Meer info over het ondersteunende aanbod van Regionaal Landschap Rivierenland lees je op www.rlrl.be.