Jaarmarkt Rijmenam

Op de eerste maandag na 12 november organiseert Rijmenam Explosief!, de handelsvereniging van Rijmenam, de traditionele jaarmarkt. Je kan er gezellig komen kuieren tussen de kraampjes en een bezoekje brengen aan de dierenmarkt.

De klassieke hoofdingrediënten tussen 10.00 u. en 15.00 u. zijn de veemarkt en een feestmarkt in het centrum van Rijmenam. Tussendoor kan je genieten van de typische jaarmarktambiance met veel kramen, straatanimatie, smakelijke hapjes en drankjes en animatie voor de kinderen.

Voor de kleinste jaarmarktbezoekers is er op en rond het Stationsplein ook de jaarlijkse kermis.

's Avonds om 20.00 u. wordt de jaarmarkt traditioneel afgesloten door het jaarmarktvuurwerk voor de knetterende apotheose.

Uitgebreide info over Rijmenam – jaarmarkt en het overzicht van de sponsors van het vuurwerk vind je op www.rijmenamexplosief.com

Inschrijvingsprocedure voor verenigingen en marktkramers

Opstellen markt: vanaf 07.00 u.
Aanvang markt: 10.00 u.
Einde markt: 15.00 u.
Ontruiming markt: ten laatste 18.00 u.

Marktleider: Christina Verreth – gsm 0475 57 75 70 – christina@lena.be
Zie ook www.rijmenamexplosief.com

Inschrijving met zekerheid van plaats voor 22 oktober.

Prijs: € 10 voor een plaats van 6 meter + € 1 per bijkomende meter.

Betaling op rekeningnr. BE53 1430 7218 2653
Vermeld in de mededeling: JAARMARKT RIJMENAM + artikel + aantal meter

Verenigingen en handelaars van Bonheiden-Rijmenam dienen eveneens vooraf in te schrijven door storting van € 10 (ongeacht het aantal meter) en krijgen na aanwezigheid op de markt het inschrijvingsgeld nadien teruggestort.

Bezorg na betaling onderstaande gevraagde gegevens aan de marktleider
van “Rijmenam Explosief” (Christina Verreth - Rijmenamseweg 171, 2820 Bonheiden -
gsm 0475 57 75 70 - christina@lena.be)

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Artikel
 • Aantal meter

Schrijf je vooraf niet in, dan kan je voor aanvang van de markt nog een plaats krijgen. Prijs: € 15 voor een plaats van 6 meter + € 1 per bijkomende meter.

Praktische informatie

Elke standhouder of marktkramer is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval dat ontstaat ten gevolge van zijn activiteit (conform het politiereglement inzake afvalreglementering van de gemeente Bonheiden).

Inschrijvingsreglement

Om alles ordelijk en vlot te laten verlopen, vragen wij je om met onderstaande richtlijnen rekening te houden:

 • Op de dag van de markt kan je je aanmelden in de grote tent op het grasplein aan het begin van de Lange Dreef.
 • Je kan je aanmelden vanaf 07.00 u.
 • Innemen en opstellen kan vanaf 07.15 u. Bij het aanmelden in de tent krijg je een nummer toegewezen.
 • Aanmelden kan tot 08.30 u. Marktkramers die vooraf hebben ingeschreven maar zich niet aanmelden voor 08.30 u. verliezen hun recht op een gereserveerde plaats en dienen achteraan de markt aan te sluiten.
 • Marktkramers die niet vooraf hebben betaald kunnen onmiddellijk een plaats toegewezen krijgen, aansluitend bij de andere marktwagens of kunnen er voor kiezen om zich aan te melden op een wachtlijst om een plaats in te nemen van een marktkramer die niet voor 08.30 u. zou opdagen. Indien alle plaatsen correct worden ingenomen, vervalt de wachtlijst en sluit je achteraan aan.
 • Over de standplaatsen wordt vooraf GEEN communicatie gevoerd