Sluikstorten

Het is verboden om afval op de openbare weg of in grachten of bossen te dumpen. Hiertegen zal streng opgetreden worden met fikse boetes.

Het is evenmin de bedoeling je restafval te dumpen in de gemeentelijke straatvuilbakjes. Die zijn alleen bestemd voor afval dat ontstaat op de openbare weg en afkomstig is van voorbijkomende fietsers, voetgangers e.d.

Wanneer je een geval van sluikstorten vaststelt, meld het dan aan de politie (015 30 73 51), bij de dienst omgeving (015 50 28 40) of via ons Meldpunt.