Inname openbaar domein

Voor het plaatsen van een container of het uitvoeren van werken op de openbare weg, heb je een vergunning nodig. De aanvraag doe je minstens twee weken op voorhand, via dit formulier.

Voor de inname van het openbaar domein betaal je een belasting van 0,25 euro/m² per dag, met een minimumbedrag van 37 euro.

De aannemer of aanvrager zorgt zelf voor de nodige signalisatie.

Opgelet: de Putsesteenweg is een gewestweg. Vergunningen hiervoor vraag je aan bij het gewest district Puurs: wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be - 03 860 01 20

Heb je enkel een parkeerverbod nodig voor een verhuis of levering? Dat kan je aanvragen via hetzelfde formulier

Algemene info

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Hoe aanvragen

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

Kostprijs

Kost

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.