Tarieven voor bibliotheekdiensten

Wat kost de bib?

Kostprijs

Inschrijvingsgeld

leeftijdscategorie prijs
 jonger dan 19 jaar  gratis 
 vanaf 60 jaar  gratis 
 van 19 tot 59 jaar  € 2,50/jaar 


Uitleengeld

wat wil je uitlenen? uitleenduur verlengingen?
 boek en tijdschrift en strip  gratis/3 weken   2 verlengingen mogelijk 
 dvd  gratis/3 weken  2 verlengingen mogelijk 


Interbibliothecair leenverkeer
Aanvragen van een boek of tijdschrift via interbibliothecair leenverkeer (IBL) kost € 2,00 per aangevraagd werk.

Fotokopie/print

wat wil je kopiëren en/of printen? prijs per pagina
 fotokopie A4 of print uit de computer   € 0,05 per pagina 
 fotokopie A3  € 0,10 per pagina 


Internetdiensten
gebruik internet: gratis, maar je reserveert best vooraf

Bijkomende heffingen

Wat? bijkomende heffing
te laat binnenbrengen boek, tijdschrift of strip  € 0,10 per dag vertraging per uitgeleend(e) boek, tijdschrift of strip 
te laat binnenbrengen dvd  € 0,50 per dag vertraging per dvd 
verlies of zware beschadiging van materiaal Als boeken, tijdschriften en/of dvd’s na 70 dagen nog niet werden teruggebracht, worden ze beschouwd als verloren. De lener moet dan de aankoopprijs van het materiaal betalen, samen met de heffing voor het laattijdig binnenbrengen en de gemaakte administratiekosten.
duplicaat lenerskaart € 1,25 
terbeschikkingstelling afgevoerde boeken € 0,25 per boek


Port- en administratiekosten

Wat? kostprijs?
maningsbrief/kaart  de kosten die de Post aanrekent 
aangetekende brief/kaart € 7,5
reservatie van een boek  gratis