Zorgpad dementie

Het Zorgpad dementie Bonheiden helpt mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers bij het zoeken naar antwoorden op hun vragen. Het geeft hen advies en begeleidt hen bij het vinden van de gewenste zorg en dienstverlening. Het werkt daarvoor samen met de huisarts, het ziekenfonds en het Psycho-geriatrisch netwerk Dementie Mechelen. Het is een gezamenlijk initiatief van Imeldaziekenhuis, WZC Den Olm en het OCMW van Bonheiden.

Het Zorgpad wil ook samen op weg gaan om de dienstverlening heel individueel af te stemmen op de specifieke vragen en behoeften van de persoon met dementie en zijn omgeving.

Meer info

Coördinator is Myriam De Kock, maatschappelijk werker van het OCMW en referentiepersoon dementie. Ze is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 u op het nummer 0474 65 20 44