Retributiereglement op het ruimen van grachten op privaat domein

Je kan aan de gemeente vragen om de gracht die op je private eigendom ligt te ruimen. De gemeente rekent hiervoor een retributie aan.

Kostprijs

  • Kostprijs ruimen per lopende meter: € 5,00.
  • Forfait voor vervoer en lossen graafkraan: € 125,00.

Meer info

Dit reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 18/12/2019 en op de website bekendgemaakt op 23/12/2019.