Retributiereglement op het plaatsen van wegwijzers

Voor bepaalde private instellingen van algemeen belang of van toeristische aard kan men aan de gemeente vragen om een wegwijzer te plaatsen. Hiervoor wordt een retributie gevraagd.

Kostprijs

De retributie bedraagt:

  • € 186 voor een tweezijdig (dubbel) bord
  • € 136 voor een enkelzijdig bord
  • € 124 voor een bijkomend tweezijdig bord
  • € 75 voor een bijkomend enkelzijdig bord.

Meer info

Het retributiereglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 18/12/2019 en op de gemeentelijke website gepubliceerd op 23/12/2019.