Retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein voor ambulante handel en afname van elektriciteit van gemeentelijke elektriciteitskasten

Eenieder die voor de uitoefening van zijn handel of beroep gebruik maakt van een standplaats op de openbare plaatsen en wegen, dient een retributie te betalen.

Kostprijs

Afdeling A: Wekelijkse markt

 • A.1. De standplaats van de marktwagens en de inname van de plaats door de stand zelf:
  • € 2,00 per lopende meter per dag voor tijdelijke standplaatsen
  • € 1,25 per lopende meter per dag voor een abonnement van 1 jaar
 • A.2. De tussenkomst in de elektriciteitsaansluiting incl. verbruik op gemeentelijke elektriciteitskasten (25A – monofasig):
  • € 4,00 per aansluiting per dag

Afdeling B: Jaarmarkt, lentemarkt, kermissen en evenementen van verenigingen

 • Gratis


Afdeling C: Ambulante handel op openbaar domein buiten de wekelijkse markt

 • C.1. De standplaats van de marktwagens en de inname van de plaats door de stand zelf:
  • € 1,25/m² en per dag, met een minimum tarief van € 12,50 per dag
  • € 372 per weekdag met een maximum van € 1.487 per jaar voor een jaarabonnement
 • C.2. De tussenkomst in de elektriciteitsaansluiting incl. verbruik op gemeentelijke elektriciteitskasten (25A – monofasig):
  • € 4,00 per aansluiting per dag

Meer info

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18/12/2019 en op de website gepubliceerd op 23/12/2019.