Retributiereglement voor advertenties in de Bonheiden-Rijmenam BRUIST- krant

In Bonheiden-Rijmenam vinden tal van activiteiten plaats o.m. in het kader van de Week van de Amateurkunsten, Erfgoeddag, Smakelijk Rijmenam, de ambachten- en rommelmarkt in Rijmenam, de feestmarkt en lentemarkt in Bonheiden…

Deze activiteiten worden aangekondigd in de Bonheiden-Rijmenam Bruist -krant. Adverteerders kunnen hierin een advertentieplaatsen.

Kostprijs

  • voorpagina Bonheiden (strook onderaan): 605 euro
  • voorpagina Rijmenam (strook onderaan): 605 euro
  • publireportage ½ bladzijde: 454 euro
  • advertentie ½ bladzijde: 454 euro
  • advertentie ¼ bladzijde: 303 euro
  • advertentie 1/6 bladzijde: 226 euro

Meer info

Dit reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 25/03/15 en op de website gepubliceerd op 30/03/15