Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Aan de nutsmaatschappijen wordt een retributie aangerekend naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, voorzover zij op basis van statuten, wettelijke of decretale bepalingen niet zijn vrijgesteld van enige heffing door gemeenten.

Kostprijs

Het tarief bedraagt:

 • voor sleufwerken, per dag en per lopende meter:
  • € 2,14/m² voor sleufwerken in rijwegen
  • € 1,64/m² voor sleufwerken in voetpaden
  • € 0,99/m² voor sleufwerken in aardewegen
 • voor dringende werken, aansluitingswerken herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m²:
  • € 1,00 per aansluitingspunt op het grondgebeid van de gemeente
  • € 0,50 per aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente ter compensatie van diverse heffingen en belastingen

Meer info

Dit reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 18/12/2019 en op de website gepubliceerd op 23/12/2019.