Retributiereglement op het gemeentelijk seniorenfeest

Dit reglement bepaalt de deelnameprijs voor het seniorenfeest.

Kostprijs

  • € 12 per persoon voor inwoners van Bonheiden-Rijmenam.
  • € 26 per persoon voor niet-inwoners van Bonheiden-Rijmenam die lid zijn van een Bonheidense seniorenvereniging.
  • € 26 per persoon voor niet in Bonheiden-Rijmenam gedomicilieerde partners van inwoners van Bonheiden-Rijmenam of niet-inwoners van Bonheiden-Rijmenam die lid zijn van een Bonheidense seniorenvereniging.

Meer info

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18/12/2019 en op de website gepubliceerd op 23/12/2019.