Klimaatbudget - Start je eigen klimaatactie

De gemeente Bonheiden heeft de ambitie om tegen 2030 een CO2-besparing van 40% te realiseren over het ganse grondgebied. Het ondertekende hiervoor het Europees burgemeestersconvenant en stelde hiervoor een klimaatactieplan op om deze ambities waar te maken.

Burgers, middenveldorganisaties, scholen, … moeten allemaal samenwerken om deze uitdaging succesvol te realiseren. Veel bewoners bruisen van goede ideeën en slaan zelf al de handen in elkaar om initiatieven op poten te zetten. Zo vormen ze een belangrijke hefboom om het klimaatactieplan van de gemeente Bonheiden te realiseren. Met het subsidiereglement Klimaatbudget nodigt de gemeente haar inwoners, verenigingen en organisaties uit om actief te participeren, projecten in te dienen en uit te voeren opdat Bonheiden op een cocreatieve wijze kan uitgroeien tot een meer duurzame, circulaire en klimaatvriendelijke gemeente. 

Heb je zelf of samen met een groep inwoners, als vereniging of feitelijke vereniging plannen om projecten uit te voeren die bijdragen aan het klimaatactieplan van de gemeente Bonheiden maar ben je op zoek naar een financiële steun om je project mogelijk te maken? Dan kan je dankzij dit klimaatbudget kans maken op ondersteuning vanuit de gemeente.

Voor wie

Elke inwoner van Bonheiden, groep inwoners van Bonheiden of (feitelijke) vereniging met een duidelijke band met de gemeente Bonheiden.

Meer info

Lees meer op onze klimaatpagina om inspiratie op te doen en acties en maatregelen in kader van het klimaatactieplan op te doen.