Animalinas: de huiszwaluw

Voortaan siert een huiszwaluw de elektriciteitscabine van Fluvius in de Hollakenbaan. Het werk is van de hand van graffitikunstenaar Dzia en vormt een uitbreiding van de bestaande Animalinas-wandelroute, die de mooiste snippers natuur van het toekomstige Natuurpark Rivierenland aan elkaar knoopt

Huiszwaluw
De huiszwaluw is een kleine zwart-witte zangvogel die zich thuis voelt tussen de mensen. 

Zwaluwen zijn bekende vogels. Hun leefwijze dicht bij de mens draagt daar veel toe bij: huis-, boeren- en gierzwaluwen broeden allen in of op gebouwen. We kennen ook allemaal de groepen zwaluwen die zich op het einde van de zomer verzamelen om dan samen de trek van duizenden kilometers naar het verre Afrika aan te vatten.

De allergrootste huiszwaluwkolonie van Vlaanderen bevindt zich in Rijmenam. Daar zitten zo’n 113 koppeltjes volgens Jean Niesz. “Dat komt omdat ze daar ideale leefomstandigheden hebben. De Dijle is vlakbij waar ze bij laagtij het slijk halen om hun nesten te bouwen.”

Concept
Animalinas is een 100 km lange wandelroute in wording die gezien moet worden als een hommage aan de lokale diersoorten uit het Rivierenland. De route verbindt de natuursnippers en toont zo het ontsnipperingspotentieel. Langs deze route werden 30 muren in kaart gebracht waarop graffitikunstenaar Dzia diersoorten aanbrengt die waar te nemen zijn in de aangrenzende natuurgebieden.

www.natuurparkrivierenland.be
www.animalinas.be