20230531 Videoverslag Gemeenteraad 31 mei 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad       
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 26/04/2023: Goedkeuring 00:00 01:10  
2 Verzoekschrift gemeenteraad Bonheiden i.v.m. knip Oude Kasteellaan: Standpuntbepaling 01:11 00:29  
3 Gemeenteraad - Titel ere-schepen: Toekenning 00:00 09:10  
4 Financiën - Rekening 2022/deel gemeente: Vaststelling 09:11 09:55  
5 Financiën - Rekening 2022/deel OCMW: Goedkeuring 09:56 10:24  
6 Financiën - Borgstelling lening Kiksham vzw: Goedkeuring 10:25 10:44  
7 Leefmilieu - Overeenkomst "bezetting ter bede" met Meurop 2020 i.h.k.v. de mobiliteitsmarkt - Goedkeuring 10:45 11:02  
8 Patrimonium - Akte grondafstand Kraaivenstraat 34: Goedkeuring 11:03 11:24  
9 Overheidsopdrachten - Ontwerp wegen- en rioleringswerken in de Watermolenstraat, Dennenlaan, Taboralaan, Nieuwe Dreef, Kleine Paalstraat, Raambeeklaan, Rivierenlaan, Oude Schrieksebaan, Witthemhof Hellewelweg en zijstraat Weynesbaan en gemeentelijk aandeel: Goedkeuring 11:25 20:42  
10 Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht 'Aanstelling binnenhuisarchitect voor de herinrichting van het gemeentehuis' en wijze van gunning: Vaststelling 20:43 37:35  
11 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO op 09/06/2023: Standpuntbepaling 37:36 38:03  
12 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PONTES op 15/06/2023: Standpuntbepaling 38:04 38:17  
13 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAREM op 16/06/2023: Standpuntbepaling 38:18 39:19  
14 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PIDPA op 16/06/2023: Standpuntbepaling 39:20 41:24  
15 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PIDPA op 16/06/2023: Standpuntbepaling 41:25 41:34  
16 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CREAT/FARYS/TMVS van 20/06/2023: Standpuntbepaling 41:35 41:50  
17 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op 22/06/2023: Standpuntbepaling 41:51 43:34  
18 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op 23/06/2023: Standpuntbepaling 43:35 43:52  
19 Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechterlijke vorm vzw Krankhoeve - Agendapunten algemene vergadering 01/06/2023: Goedkeuring 43:53 44:09  
20 Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Berentrode - Agendapunten algemene vergadering 12/06/2023: Goedkeuring 44:10 44:26  
21 Onderwijs - Herziening kader voor maatregelen i.h.k.v. het flankerend onderwijsbeleid: Goedkeuring 44:27 52:00  
22 Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst over het matchingsproces in het kader van de Europa WSE oproep "lokale partnerschappen": Goedkeuring 52:01 53:55  
23 Sociaal beleid - Verlenging engagement en toelage aan Sterrenkinderen: Goedkeuring 53:56 54:12  
24 Jumelage met Oekraïense gemeente 54:13 01:06:59  
25 Varia: Stavaza 01:07:00 01:12:45  
26 Varia: Herziening Rup Imelda 01:12:46 01:15:54  
27 Varia: Oude Kasteellaan - beroep 01:15:55 01:18:29  
28 Varia: Mobiliteit: Stavaza fietspad Muizensteenweg, Stavaza Oude baan + bruinbeekstraat, samenstelling mob. raad 01:18:30 01:21: 29  
29 Varia: Vernissage 01:21:30 01:22:30  
30 Varia: Bouw smidse stavaza 01:22:31 01:24:21  
31 Varia: Stavaza: projecten 01:24:22 01:27:35  
32 Varia: Jeugd – stemrecht wat is de rol van de gemeente 01:27:36 01:30:02  
33 Varia: Fusieplannen Mechelen 01:30:03 01:36:55  
34 Varia: Afscheid Charlotte 01:36:56