Retributiereglement op administratieve prestaties

Het gemeentebestuur vraagt een vergoeding bij het leveren van een aantal administratieve prestaties:

 

Kostprijs

 •  voor het invullen van het standaard formulier voor de aanvraag van vastgoedinformatie, alsook andere formulieren voor gelijkaardige aanvragen om inlichtingen:
   - € 62
 • afgifte van fotokopies van bestuursdocumenten:
   - € 0,05 per blz.A4 formaat
   - € 0,10 per blz. A3 formaat
 •  afgifte van kleurenfotokopies:
   - € 0,60 per kleurenkopie A4
   - € 1,20 per kleurenkopie A3
 •  afgifte van computerlijsten:
   - € 0,25 per blad met een minimum van € 2,50
   - € 0,5 per blad met 24 etiketten met een minimum van € 5
 •  afgifte van informatorische dragers:
   - € 5,00 per CD-ROM
   - € 5,00 per DVD-ROM
 • verzoeken tot voornaamsverandering:

   - € 100 gewoon tarief

   - € 10 voor transgenders (retributie mag niet hoger dan 1/10de van het gewoon tarief)

   - € 0 voor personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeging.

Meer info

Vastgesteld door de gemeenteraad op 18/12/2013 en gewijzigd door de gemeenteraad 26/09/2018

Bekendmaking op de website op 08/10/2018