Retributiereglement op administratieve prestaties

Het gemeentebestuur vraagt een vergoeding bij het leveren van een aantal administratieve prestaties:

Kostprijs

 • voor verzoeken tot voornaamsverandering:
  • € 200 gewoon tarief
  • € 20 voor transgenders (retributie mag niet hoger dan 1/10de van het gewoon tarief)
  • € 0 voor personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeging.
 • stamboomopzoekingen:
  • € 0 voor een eenvoudige opzoeking onder eenvoudige opzoeking wordt verstaan tot 15 minuten werktijd
  • € 20 per begonnen uur voor een complexe opzoeking
  • Met uitzondering van een stamboomopzoeking voor studenten die een aanvraag indienen in opdracht van de school. Ze dienen hiervoor wel een bewijs van de school voor te leggen. 

Meer info

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18/12/2019 en bekendgemaakt op de website op 23/12/2019.